Ważne pytania i odpowiedzi

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

 1. Dlaczego otrzymałem/otrzymałam fakturę od spółki Polski Operator Energetyczny skoro posiadam umowę w Green S.A.
  W związku z dokonanym podziałem przez wydzielenie spółki Green S.A.  od 1 września 2019r stali się Państwo klientami spółki Polski Operator Energetyczny. Zgodnie z przepisami prawa nasza spółka przejęła część klientów posiadających umowę z Green S.A.
  Podział przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Green S.A. w postaci działu klientów indywidualnych na spółkę Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o. dotyczył wszystkich klientów indywidualnych, którzy zakupywali energię elektryczną od Green S.A. i nastąpił zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 w zw. z § 2 kodeksu spółek handlowych, na podstawie planu podziału Green S.A. z 25 września 2018 roku zarejestrowanego w dniu 14 stycznia 2019 r. sąd rejestrowy pod sygnaturą WA.XII NS-REJ.KRS/88670/18/502.

 

 1. Czy moja umowa nadal obowiązuje? Zmieniają się jej warunki?
  Państwa umowy oraz obowiązujące cenniki nie ulegają jakiejkolwiek zmianie.
  Nie muszą Państwo podpisywać z nami nowej umowy ani aneksu.

 

 1. Do kogo powinienem/powinnam zgłosić się w sprawach dot. płatności i reklamacji?
  Za wszystkie sprawy dot. Państwa umowy, płatności i reklamacji za okres do momentu świadczenia usługi sprzedaży energii elektrycznej przez Green S.A odpowiedzialna jest ww. spółka. Od spółki Green S.A. otrzymają Państwo również fakturę z rozliczeniem końcowym.
  Przykład:
  Jeżeli posiadają Państwo na koncie nadpłatę lub niedopłatę do faktury otrzymanej przez Green S.A. – rozliczać muszą się Państwo ze spółką Green S.A.
  Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o. odpowiada za wszelkie sprawy związane z dostarczaniem energii elektrycznej od dnia rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej przez spółkę.

 

 1. Jak mogę się z Państwem skontaktować?
  Mogą Państwo kontaktować się pod numerem telefonu +48 (22) 480 27 22, mailowo na adres: bok@poesa.pl lub wysyłając pismo na adres:
  Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o.
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa

 

 1. Nie chcę korzystać z usług spółki Polski Operator Energetyczny – co powinienem/powinnam zrobić?
  Jeśli zdecydują się Państwo zrezygnować z umowy prosimy o wysłanie wypowiedzenia umowy na piśmie lub mailowo na wyżej wymienione adresy.

Dodatkowo informujemy, że wraz z rozpoczęciem sprzedaży energii elektrycznej przez Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o. zmianie ulega numer rachunku bankowego. Nowy numer konta bankowego znajdą Państwo na fakturze.