Taryfy i cena - gaz

Wyróżniamy cztery podstawowe rodzaje taryf:

W-1 – przeznaczona jest dla konsumentów gazu ziemnego, którzy osiągają maksymalne roczne zużycie gazu, nieprzekraczające 3350 kWh/rok. Kierowana do klientów, którzy posiadają jedno urządzenie gazowe np. kuchenkę.

W-2 – przeznaczona jest dla konsumentów gazu ziemnego, którzy osiągają maksymalne roczne zużycie gazu w przedziale 3350-13350 kWh/rok. Dedykowane klientom, którzy posiadają dwa urządzenia gazowe.

W-3 – przeznaczona jest dla konsumentów gazu ziemnego, którzy osiągają maksymalne roczne zużycie gazu w granicach 13350 – 88990 kWh/rok. Taryfa przeznaczona dla osób, które oprócz urządzeń gazowych tj. kuchenka i piecyk gazowy wieloczerpalny, zużywają gaz do ogrzewania mieszkania.

W-4 – przeznaczona jest dla konsumentów gazu ziemnego, którzy osiągają maksymalne roczne zużycie gazu w ilościach przekraczających 88990 kWh/rok. Odczyt gazomierza następuje raz w miesiącu.

Grupy taryfowe o symbolu W (W-1, W-2, W-3, W-4) różnią się między sobą roczną ilością odbieranego paliwa gazowego. W ramach głównych grup taryfowych od W-1 do W-3 występują jeszcze trzy warianty każdej z nich, które różnią się liczbą odczytów gazomierza w roku umownym (np. wariantami dla W-1 są W-1.1, W-1.2 i W-1.12T).

Grupa

taryfowa

Roczna ilość umowna [a] (kWh/rok)

System rozliczeń [b]

Liczba Odczytów OSD w Roku umownym

Liczba Odczytów Odbiorcy w Roku umownym

Dystrybucyjna sieć gazowa o ciśnieniu do 0,5 MPa włącznie

W – 1.1

a ≤ 3350

1

W – 1.2

2

W – 1.12T

1

12

W – 2.1

3350 < a ≤ 13350

1

W – 2.2

2

W – 2.12T

1

12

W – 3.6

13350< a ≤ 88900

6

W – 3.9

9

W – 3.12T

6

12

W – 4

a > 88900

12

Grupa taryfowa W-1 (jeden odbiornik gazu)

Taryfa gazowa W-1 przypisana jest odbiorcom, którzy pobierają nie więcej niż 3350 kWh gazu rocznie, np. korzystającym tylko z kuchenki gazowej (jeden odbiornik gazu). Spośród dostępnych opcji taryfy W-1 możemy wybrać nw. warianty:

W-1.1, jeden odczyt gazu w roku umownym, faktury prognozy wystawiane w cyklu miesięcznym bądź obejmujące okres dwumiesięczny i faktura rozliczeniowa raz w roku umownym.

W-1.2, dwa odczyty gazu w roku umownym, faktury prognozy wystawiane w cyklu miesięcznym bądź dwumiesięcznym i faktura rozliczeniowa dwa razy w roku umownym.

W-1.12T*, jeden odczyt gazu w roku umownym, faktura co miesiąc.

*W przypadku taryf z indeksem .12T klient zgłasza raz w miesiącu stan gazomierza telefonicznie, drogą elektroniczną, osobiście lub pocztą.

Grupa taryfowa W-2 (dwa odbiorniki gazu)

Taryfa gazowa W-2 obowiązuje wówczas, gdy pobieramy więcej niż 3350 kWh gazu, ale nie przekraczamy 13350 kWh rocznie. Ta wersja najczęściej dotyczy osób korzystających z kuchenki gazowej i piecyka gazowego (dwa odbiorniki gazu). Analogicznie do grupy taryfowej W-1, także w tym przypadku możemy dopasować do swoich potrzeb jeden z trzech dostępnych wariantów:

W-2.1, jeden odczyt gazu w roku umownym, faktury prognozy wystawiane w cyklu miesięcznym bądź obejmujące okres dwumiesięczny  i faktura rozliczeniowa raz w roku.

W-2.2, dwa odczyty gazu w roku umownym, faktury prognozy  wystawiane w cyklu miesięcznym bądź obejmujące okres dwumiesięczny i faktura rozliczeniowa dwa razy w roku.

W-2.12T*, jeden odczyt gazu w roku umownym, faktura co miesiąc – klient zgłasza raz w miesiącu stan gazomierza.

*W przypadku taryf z indeksem .12T klient zgłasza raz w miesiącu stan gazomierza telefonicznie, drogą elektroniczną, osobiście lub pocztą.

Grupa taryfowa W-3 (dwa lub trzy odbiorniki gazu)

Taryfa gazowa W-3 będzie obowiązywać, jeżeli pobieramy ponad 13350 kWh gazu, ale nie więcej niż 88900 kWh rocznie. Standardowo dotyczy ona odbiorców korzystających zarówno z kuchenki gazowej, piecyka gazowego, jak i pieca centralnego ogrzewania (trzy odbiorniki gazu). Ewentualnie kuchni gazowej i pieca gazowego dwufunkcyjnego. Podobnie do wcześniej omawianych grup taryfowych, W-3 również występuje w trzech wariantach – uzależnionych od ilości odczytów w roku umownym:

W-3.6, sześć odczytów gazu w roku umownym i faktura co dwa miesiące.

W-3.9, dziewięć odczytów gazu w roku umownym, faktura co miesiąc (w sezonie grzewczym) lub co dwa miesiące (poza sezonem).

W-3.12T* sześć odczytów gazu w roku umownym, faktura co miesiąc – klient zgłasza raz w miesiącu stan gazomierza.

*W przypadku taryf z indeksem .12T klient zgłasza raz w miesiącu stan gazomierza telefonicznie, drogą elektroniczną, osobiście lub pocztą.

Grupa taryfowa W-4

Dla odbiorców zużywających ponad 88900 kWh gazu rocznie. W obrębie tej grupy nie wydziela się podgrup, a odczyt Operatora Systemu Dystrybucyjnego dokonywany jest co miesiąc. Co miesiąc również wystawiana jest faktura.