Oficjalne zawiadomienie

Zawiadomienie o podziale przez wydzielenie spółki Green S.A.

Szanowni Państwo,
Spółka Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa (dalej Spółka), niniejszym zawiadamia, iż w związku z dokonanym podziałem przez wydzielenie, tj. przeniesieniem części majątku Green S.A. w postaci działu klientów indywidualnych, staliście się Państwo od dnia 1 września 2019 r. z mocy prawa klientami Spółki Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o.

Oznacza to, iż od 1 września 2019 r. Państwa sprzedawcą energii elektrycznej jest Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o.

Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o. będzie wystawiał na rzecz Państwa faktury VAT za sprzedaż energii elektrycznej i jesteście Państwo zobowiązani do płatności za nie na rzecz Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o.

Jednocześnie informujemy, że Green S.A. w restrukturyzacji wystawi Państwu fakturę VAT z rozliczeniem końcowym za energię elektryczną dostarczoną do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Informujemy, że warunki umowy jaką zawarliście Państwo z Green S.A. pozostają bez zmian.

Zmiana Green S.A. na Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o. nie wymaga od Państwa podejmowania żadnych działań, w szczególności nie ma potrzeby zawierania aneksu lub nowej umowy.

Spółka informuje, iż na swojej stronie internetowej, tj. www.poesa.pl, w zakładce Podział umieściła szereg istotnych informacji związanych z podziałem.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z naszym Biurem Obsługi Klienta pod specjalnym numerem 22 480 27 22, emailowo: bok@poesa.pl, lub pisemnie na adres korespondencyjny Spółki, tj. Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa.
Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa
Biuro Obsługi Klienta: tel. +48 22 480 27 22, bok@poesa.pl, www.poesa.pl

Podział przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Green S.A. w postaci działu klientów indywidualnych na spółkę Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o. dotyczył wszystkich klientów indywidualnych, którzy zakupywali energię elektryczną od Green S.A. i nastąpił zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 w zw. z § 2 kodeksu spółek handlowych, na podstawie planu podziału Green S.A. z 25 września 2018 roku zarejestrowanego w dniu 14 stycznia 2019 r. sąd rejestrowy pod sygnaturą WA.XII NS-REJ.KRS/88670/18/502.

Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby nasza współpraca przebiegała pomyślnie.

Z wyrazami szacunku,
Zespół Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o.